Optimering av butik ger stora besparingar

Systematiserad övervakning av kyl och fris ger en samlad överblick från anläggnings- till kedjenivå.

AK-Centralen arbetar endast för kundens intressen och på kundens mandat. AK-Centralen tar beslut baserat på kunskap och bevis.

optimering af butik

Som kund hos AK-Centralen uppnår du:

  • Besparingar på servicekostnader
  • Säkring av varukvalitet
  • Reducerat svinn
  • Besparingar på energikostnader

Stora besparingar på reducerade serviceomkostnader

För en typisk kedja/kund vill AK-Centralen inom loppet av de 24 första månaderna reducera antalet tillfällen då service tillkallas med 25-35% – beroende på vilken process kunden/kedjan har valt.

AK-Centralen hanterar alla avtalade händelser (alarm) individuellt och med personliga och professionella analyser. Detta säkrar att service (omkostnader) endast tillkallas för de händelser/alarm då kundens kvalitetspolicy innebär att så ska ske.

Spara upp till 35 % på service!

Reducerade servicekostnader med systematisk övervakning.

Säkring av varukvalitet och besparingar via reducerat varusvinn

AK-Centralens tjänster baseras på sunt förnuft och utvärdering av människor med kraftfulla verktyg.

Varusvinn på grund av för höga temperaturer till följd av haverier i system eller försummelser reduceras väsentligt via AK-Centralens processbehandling och leder till ökad kundtillfredsställelse.

Kraftigt reducerat varusvinn!

Kostnader för varusvinn med systematisk övervakning (uppskattning)

Stora besparingar på energikostnader.

Via löpande analyser, kontrollparametrar och teknisk analys säkras att kundens utrustning utnyttjas optimalt.

Via FAT-test säkras att alla butiker och parametrar är inställda enligt önskemål och att alla möjligheter används regelbundet vilket leder till sparad energi och CO2.

II de kedjor/butiker där det har funnits en tidigare registrering av energikonsumtion har besparingarna till följd av AK-Centralens processer ej understigit 15 % och den genomsnittliga besparingen ligger på 23-28% beroende på kedjans/kundens optimeringsnivå.

Spara upp till 28 % på Elräkningen.

Reduceradeomkostnader för EL i en optimerad butik

AK-Centralen optimerar

Mer än

1600

butiker


Med över

180000

ventilatormotorer


Och sparar över

26

MW årligen


AK-CENTRALEN ÄR EN MANAGEMENTMODELL