Overvågning

Monitering af alle køle- & frostinstallationer i butikken via bemandet overvågningssystem - døgnet rundt - alle ugens dage - hele året - 24/7/365.

Alarm

Fejlmedlinger behandles i vor døgnbemandede alarmcentral. Problemer løses via fjernstrying, med assistance fra butikspersonalet, eller ved tilkald af service.

Temperaturkvalitet

Konstant overvågning og hurtig reaktion sikrer korrekte temperaturer døgnet rundt. Kølevarernes kvalitet holdes konstant i top sammen med kundetilfredsheden.

Optimering

Store besparelser opnås ved optimale temperaturer i forskellige køleafsnit, ligesom varespild minimeres ved konstant monitering – hvilket kan dokumenteres!

I 2021 behandlede AK-Centralen

I alt

alarmer

Heraf kun

servicekald (2,9%)

Vi afhjalp

alarmer uden servicekald!

AK-Centralen skaber merværdi!