Overvågning
AK-Centralen tilbyder overvågning af kølemøbler og kølerum i butikker og institutioner, som har behov for altid at kunne leve op til fødevaremyndighedernes krav til temperaturkvalitet.

Alarmhåndtering
AK-Centralen kan, hvis der er et temperaturproblem i en butik, fejlfinde og evt. afhjælpe problemstillinger i det enkelte møbel via fjernopkobling fra AK-Centralen til butikkens reguleringsudstyr.

Servicekald
AK-Centralen kan på kunders vegne, sikre korrekt servicebestilling med angivelse af vigtige data til kunders servicepartner, således at fejlen afhjælpes hurtigst muligt uden unødigt tidsforbrug.

Management
AK-Centralen tilbyder energioptimering på lys, el, vand og varmeinstallationer i samarbejde med kunder.

  • Sikre temperaturkvalitet ud fra kundespecifikke kontroldata
  • Minimere serviceomkostninger for kunder ved struktureret alarmbehandling
  • Kvalificeret servicebestilling med angivelse af procesdata i en fejlsituation
  • Energioptimering i samarbejde med kunder
  • Statistiske data til brug for kunder
  • LOG-opsamling af kunders vitale data
  • Sikker drift af kommunikation til kunders perifere installationer via VPN opkobling, teknisk LAN
  • Overvågning af CTS-installationer (ventilation, lys, el, vand, varme)


Køle-/frostovervågning giver et samlet overblik
fra anlæg til kædeniveau


Overvågning og teknik

Monitering af alle køle- & frostinstallationer i butikken via bemandet overvågningssystem - døgnet rundt - alle ugens dage - hele året - 24/7/365. Læs mere om overvågning og teknikken bag.

Alarm og alarmhåndtering

Fejlmeldinger behandles i vor døgnbemandede alamcentral. Problemer løses via fjernstyring, med assistance fra butikspersonalet, eller ved tilkald af service. Læs mere om alarm og alarmhåndtering.

systemovervaagning
1600

butikker overvåges 24/7 hele året rundt

alamcentral
258

Alarmer håndteres årligt

AK-CENTRALEN KVALITETSSIKRER DIN BUTIK