Som ny abonnent hos AK-Centralen, skal kun få ting være på plads før vi kan gennemføre succesfuld optimering af den enkelte butik.

  • Køleudstyr skal styres af Adap-Kool® eller lignende
  • Vi registrerer udstyr og følerplaceringer (evt. anbefaling af flytning af følere)
  • Udstyret skal kunne kommunikere ud af huset (vi rådgiver)
  • Vi aftaler en kontrolmaster
  • Vi aftaler mandater
  • Vi indhenter nødvendige oplysninger
  • Vi aftaler kontaktpersoner
  • Aftalegrundlag og prisaftale udfærdiges

AK-CENTRALEN ER INTELLIGENT STYRING