AK-Centralen er en alarmcentral, der overvåger køleinstallationer i butikker og institutioner.

Overvågningen sker via centrale databaser og kommunikation til de enkelte butikkers og institutioners køleinstallationer.

Kommunikationsenhed-i-butik_200pxTeknik bag overvågning
Butikkernes regulatorer er koblet sammen i et bussystem, således at de samlet kommunikerer over et sikret lukket VPN netværk til AK-Centralen.

Ved en alarmsituation i en butik, udsendes alarmsignal fra butikkens køleudstyr, over kommunikationsenheden, til AK-Centralen.

Fejl eller alarm
Ved kommunikationsfejl eller en alarmsituation gives alarmsignal i AK-Centralens alarmsoftware.

Alarmprocedure igangsættes af AK-Centralens operatører, således at den optimale temperaturkvalitet opnås.

Alarmhåndtering
AK-Centralens operatører forsøger at afhjælpe årsagen til alarmen og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt med servicebestilling til butikken, varetages dette af AK-Centralen med alle nødvendige data til servicepartneren.
Herved videreføres ansvar for vareskader til servicepartneren, som jf. sin aftale med butikken udfører service i den pågældende butik.

alarmhaandtering-dialog-med-butik

Kommunikationsenheder i butikkerne sender løbende signal til kontrol af forbindelsen.

Kontakt AK-Centralen og hør hvordan vi kan hjælpe med etablering af overvågning og alarmhåndtering af jeres butik eller butikskæde.

Kontakt AK-Centralen

AK-Centralen overvåger årligt...

AK-CENTRALEN KRÆVER INGEN INVESTERING