AK-Centralen kan tilbyde kunden den optimale temperaturkvalitet til mindst mulig omkostning.

Begrebet temperaturkvalitet defineres af kunden, og udtrykkes kontraktligt overfor AK-Centralen i de aftalte temperaturalarmgrænser, alarmtider samt AK-Centralens reaktionsmuligheder i de enkelte alarmsituationer.

AK-Centralen forpligter sig til at reagere på de kontraktmæssigt aftalte temperaturgrænser og dertil hørende konditioner, som er aftalt med den enkelte kunde i aftalegrundlaget.

Kontakt AK-Centralen, og hør hvordan vi kan hjælpe med kvalitetssikring af temperaturer og optimering af jeres butik eller butikskæde.

temperaturkvalitet
Temperaturer i alle opkoblede køle-/frysemøbler moniteres løbende.

 

Temperaturer moniteres løbende
Månedsstatistik med dagsoversigt, service- og alarmoversigt

AK-Centralen overvåger årligt...

AK-CENTRALEN KVALITETSSIKRER DIN BUTIK