Nyheter

Odense 14. Jan. 2020.

AK-Centralens övervakningssystem är numera ISO 9001 certifierad.

Certifieringen omfattar följande: Larmbehandling samt energioptimering (grundläggande) av kylsystem.

Certifieringen utförs av FORCE Certification. FORCE Certification A/S är auktoriserad av DANAK – SYSTEM Reg.Nr.5008 – för certifiering av system för kvalitetskontroll i enlighet med ISO 9001.

Detta verktyg kommer att assistera AK-Centralen i att hantera processer, samt kontinuerligt kontrollera och utvärdera företaget. Dessutom kommer certifiering för förvaltningen av systemet försäkra kontinuerlig oberoende övervakning av systemet genom extern granskning.

Odense 10. April 2018.

   

AK-Centralen och Danfoss har inlett ett samarbete som erbjuder omfattande lösningar för mataffärer och detaljhandelskedjor som optimerar energieffektivitet och säkrar hög kvalitet för mat och produktion.
Denna enade insats inkluderar en avancerad serviceportfolio som täcker temperaturgaranti, optimering av energimöjligheter i installerade kylningssystem och optimering av andra energikonsumerade system för uppvärmning, ventilation och belysning.

Link: http://www.danfoss.dk/newsstories/rc/ak-centralen-og-danfoss-i-st%C3%A6rkt-samarbejde/?ref=17179906934#/  

Odense 1. Maj 2017.

AK-Centralen A/S etablerat den 1/5 2017 sin Facebooksida. I framtiden kommer vi att använda sidan till att informera om vilka vi är och vad vi gör för dagligvaruhandeln och samtidigt förse butikspersonalen med goda råd och tips.

Vi startar detta genom att visa en kort film om vad vi kan göra för dagligvaruhandeln.

Link: https://www.facebook.com/akcentralen/

Odense 1. Dec. 2016.

imagefak brugsen-logo super-brugsen kvickly-basic-logo irma_logo_cmyk

COOP har valt AK-Centralen som samarbetspartner på de resterande butiker som ännu inte har uppdaterat till tekniskt VPN nätverk
AK-Centralen har levererat komponeter som är under installation och som kommer vara färdigmonterat vid årsskiftet 2016/2017.
Från detta datum kommer alla COOP´s butiker vara uppkopplade och administreras av AK-Centralen A/S

Tekniskt VPN nätverk används bla. till:

– Kylövervakning
– Energidatauppsamling
– CTS styrning och övervakning
– Kommunikation med returmaskiner
– Informationsskärmar i butikerna

Odense 1. Maj 2015.

Från den 1 maj 2015 utökar vi den bemannade öppningstiden, vi öppnar 07:00 och stänger 23:00 alla veckans 7 dagar.

Mellan 23:00 till nästa morgon 07:00 är det dansk personal som behandlar larmen och svarar i telefon.

 

 

Odense 1. Februar 2015.

AK-Centralen A/S har den 1 februari 2015 köpt bolaget Novaq med tillhörande webbaserade serviceplattformen Qmanager..

AK-Centralen A/S kommer med köpet stärka värdekedjan till sina nuvarande kunder inom övervaka, styrning och ledning.

AK-Centralen A/S utökar med köpet av Qmanager sin verksamhet och vill med ett betydande utvecklingsprogram satsa på att leverera web/mobila plattformar till service- och installationsföretag samt till AK-Centralens nuvarande kunder.

AK-Centralen A/S kommer att marknadsföra Qmanager plattform under namnet:

qmanager-ak-centralen

 

 

 

 

SENASTE NYTT FRÅN AK-CENTRALEN