Övervakning

Övervakning av alla kyl- och frysinstallationer i butiken via ett bemannat övervakningssystem – dygnet runt – alla dagar i veckan – hela året – 24/7/365.

Larm

Felmeddelanden behandlas i vår larmcentral som är bemannat dygnet om. Problem löses via fjärrstyrning, med assistans av butikspersonal eller via tillkallad service.

Temperaturkvalitet

Konstant övervakning och snabb reaktion säkrar korrekta temperaturer dygnet runt. Kyllarmenskvalitet hålls konstant på topp liksom kundernas nöjdhet.

Optimering

Stora besparingar uppnås vid optimala temperaturer i olika kyldelar, liksom minimerat varuspill vid konstant övervakning – vilket kan dokumenteras!

AK-Centralen behandlede under 2021

Totalt

alarm

Varav bara

resulterade i tillkallad service(2,9%)

Vi avhjälper

alarm utan att tillkalla service!