Övervakning
AK-Centralen tillhandahåller övervakning av kylutrustning och kylrum i butiker och institutioner som har behov av att kunna leva upp till myndighetskrav gällande temperaturkvalitet.

Alarmhantering
AK-Centralen kan, om det är temperaturproblem i en butik, felsöka och eventuellt avhjälpa problem i enskilda apparater via fjärruppkoppling till AK-Centralen från butikens egen utrustning.

Tillkallning av service
AK-Centralen kan å kundens vägnar säkra korrekt servicebeställning med angivelse av nyckeldata till kundernas servicepartner så att felet kan åtgärdas så snart som möjligt och utan dröjsmål

Management
AK-Centralen erbjuder energioptimering på lys-, vatten- och värmeinstallationer i samarbete med kunder.

  • Säkra temperaturkvaliteten utifrån kundens specifika kontrolldata
  • Minimera serviceomkostnader för kunder genom strukturerad alarmbehandling
  • Kvalificerad servicebeställning med angivelse av processdata i händelse av fel
  • Energioptimering i samarbete med kunder
  • Statistisk data för våra kunders användning
  • LOG-uppsamling av kundernas vitala data
  • Säker drift av kommunikation till kundernas perifera installationer via VPN-uppkoppling, tekniskt LAN
  • Övervakning av CTS-installationer (ventilation, ljus, el, vatten, värme


Kyl-/frostövervakning ger en samlad överblick
från anläggnings- till kedjenivå.


Övervakning och teknik

Övervakning av alla kyl- & frysinstallationer i butiken via bemannat övervakningssystem – dygnet runt – alla veckodagar – hela året – 24/7/365.
Lär mer om övervakning och tekniken bakom den.

Larm och larmhantering

Felmeddelanden behandlas i vår alarmcentral som är bemannat dygnet om. Problem löses via fjärrstyrning, med assistans av butikspersonal eller via tillkallad service.
Läs mer om larm och larmhantering.

systemovervaagning
1600

Butiker övervakas 24/7 året runt

alamcentral
258

Alarm hanteras årligen

AK-CENTRALEN KVALITETSSÄKRAR DIN BUTIK