Vår larmcentral som är bemannat dygnet om vidtar åtgärder när temperaturer rör sig utanför det specificerade temperaturintervallet.

AK-Centralen behandlar inkomna larm sakligt och professionellt utifrån gällande avtal med kunden.

Bedömning av situationen
När en alarmsignal registreras i vårt system kommer vårt utbildade team av operatörer att bedöma hur situationen skall behandlas.
På så sätt hålls servicekostnaderna för kundernas apparater och anläggningar på ett minimum.

Problemlösning
Operatören har tillika möjlighet att be kundens personal om att utföra några avhjälpande handlingar och på så sätt eventuellt undvika dyra tillkallningar av service.

Utvärdering
Vårt avancerade IT-system ger kunden möjlighet att dokumentera alla inkomna alarmsignaler och vår reaktion på dem – därmed kan det levereras ett omfattande statistiskt material som ger kunden möjlighet att ytterligare optimera prestanda, serviceomkostnader och investeringar.

alarmhaandtering
Vi avhjälper många småfel innan de växer sig till stora och ofta kostsamma problem.

Kontakta AK-Centralen och hör hur vi kan hjälpa dig med att inrätta övervakning och larmhantering i Er butik eller butikskedja.

Kontakta AK-Centralen

AK-Centralen behandlar årligen...

Totalt

0
alarm

Varav bara

0
tillkallad service (3,9%)

Vi avhjälper

0
alarm utan service!

AK-CENTRALEN HANDLAR OM MÄNNISKOR