historien-bag-ak-centralen

Den 1/7 1996 började AK-Centralens systerföretag, entreprenörsverksamhet Super Køl A/S, att övervaka och optimera de kunder som hade installerat Adap Kool@ och som var servicekunder hos Super Køl A/S.

Lågpriskedjan Fakta hade 2 år tidigare beslutat konvertera alla sina dåvarande cirka 250 butiker till Adap Kool@ och cirka 100 butiker var konverterade 1/7 1996.

År 2003 övervakade Super Køl A/S c:a 350 butiker.

Det fanns då många förfrågningar gällande övervakning och optimering från kunder och kedjor som inte var servicekunder hos Super Køl A/S.

I början av 2004 grundandes AK-Centralen A/S som erbjöd sina tjänster runt övervakning, styrning och optimering av kylinstallationer till hela den danska dagligvaruhandeln.

Innan slutet av 2004 var redan c:a 500 abonnenter och 6 personer tillknutna AK-Centralen A/S som hade en öppettid på cirka 90 timmar i veckan.

Från 2005 till 2010 utvidgades verksamheten löpande så att den31/12/2014 omfattade cirka 900 abonnenter och 10 heltidsoperatörer. Öppettiderna var utvidgade till cirka 120 timmar i veckan.

2013: AK-Centralen utökar verksamheten till att vara öppet dygnet runt, 24/7.
 
2014: Larmbehandling i Sverige påbörjas ifrån AK-Centralen AB.
 
2015: IT-avdelningen grundas (Baseline).
 
2017: Det första energisparprojektet avslutas – Sparad energi 16,8 GWH.
 
2019: AK-Centralen blir ISO Certifierad för larmbehandling och energioptimering av kylsystem.
 
2019: AK-Centralen flyttar och startar upp verksamheten i ny lokal vid Holkebjergvej 71, 5250 Odense SV.
 
2020: AK-Centralen Danmark har över 2000 butiker, 16 personer anställda och har noterat ett årligt energisparande på över 45 GWH för sina klienter.

AK-CENTRALEN ÄR SPECIALISTER I KYL OCH FRYS