Årlig besparing på serviceutgifter  (7 servicebesök à 3000kr)
21.000 DKK
Årlig besparing på elräkningen
(Vid årligelförbrukning på 200.000 kWh före optimering)

32.000 DKK
Årlig besparing på reducerat varusvinn (uppskattning)
10.000 DKK

Total årlig besparing

63.000 DKK


Årligt abonnemang, AK-Centralen

-13.800 DKK


Total årlig vinst

49.200 DKK
underline-db


Andra fördelar vid optimering av butik utöver den ekonomiska vinsten

  • Optimerad temperaturkvalitet
  • Positivt beteende hos butikspersonalen
  • Kontroll av uppsatta mål och policyer
  • Optimering av kyl- och frysanläggningar
  • Ökad tillfredställelse hos kunder och medarbetare
  • Management & kvalitetsstyrning

Följande bör övervägas innan optimering av butik igångsätts:

  • Överlåtelse av tydligt definierat ansvar i samband med konkreta beslut.
  • Tydlig kommunikation med intressenter.

AK-CENTRALEN SPARAR PENGAR ÅT DIN BUTIK