AK-Centralen har optimerat, övervakat och kvalitetssäkrat danskastormarknader och varuhus sedan 1996.

AK-Centralen använder sig av avancerade och egenutvecklade program som registrerar kunddata från 95 % av alla styrenheter och gateways installerade i dansk dagligvaruhandel.

AK-Centralen täcker butikerna 24/7 med över 20 specialutbildade operatörer. AK-Centralen betjänar över 2000 nordiska abonnenter.

Om AK-Centralen

 


AK-Centralen levererar flexibla lösningar,
som är anpassade efter den enskilda kundens detaljerade behov.

 

Förbättringar och mål uppnås genom att följa värderingar, tjänster och verktyg.

På ett övergripande plan kan samarbetet med AK-Centralen beskrivas som en outsourcing-modell där AK-Centralen å kundens vägnar och på kundens utrustning genomför kundens mål.

AK-CENTRALEN BYGGER PÅ KUNSKAP OCH INTE PÅ UPPSKATTNINGAR