Systematiserad övervakning av kyl och fris ger en samlad överblick från anläggnings- till kedjenivå.

AK-Centralen arbetar endast för kundens intressen och på kundens mandat. AK-Centralen tar beslut baserat på kunskap och bevis.

optimering af butik

Som kund hos AK-Centralen uppnår du:

  • Besparingar på servicekostnader
  • Säkring av varukvalitet
  • Reducerat svinn
  • Besparingar på energikostnader

Stora besparingar på reducerade serviceomkostnader

För en typisk kedja/kund vill AK-Centralen inom loppet av de 24 första månaderna reducera antalet tillfällen då service tillkallas med 25-35% – beroende på vilken process kunden/kedjan har valt.

AK-Centralen hanterar alla avtalade händelser (alarm) individuellt och med personliga och professionella analyser. Detta säkrar att service (omkostnader) endast tillkallas för de händelser/alarm då kundens kvalitetspolicy innebär att så ska ske.

 

Säkring av varukvalitet och besparingar via reducerat varusvinn

AK-Centralens tjänster baseras på sunt förnuft och utvärdering av människor med kraftfulla verktyg.

Varusvinn på grund av för höga temperaturer till följd av haverier i system eller försummelser reduceras väsentligt via AK-Centralens processbehandling och leder till ökad kundtillfredsställelse.

 

Stora besparingar på energikostnader.

Via löpande analyser, kontrollparametrar och teknisk analys säkras att kundens utrustning utnyttjas optimalt.

Via FAT-test säkras att alla butiker och parametrar är inställda enligt önskemål och att alla möjligheter används regelbundet vilket leder till sparad energi och CO2.

II de kedjor/butiker där det har funnits en tidigare registrering av energikonsumtion har besparingarna till följd av AK-Centralens processer ej understigit 15 % och den genomsnittliga besparingen ligger på 23-28% beroende på kedjans/kundens optimeringsnivå.

 

AK-Centralen optimerar

Mer än

1600

butiker


Med över

180000

ventilatormotorer


Och sparar över

26

MW årligen


AK-CENTRALEN ÄR EN MANAGEMENTMODELL