AK-Centralen är en larmcentral som övervakar kylinstallationer hos butiker och institutioner.

Övervakningen sker via centrala databaser och kommunikation till de enskilda butikernas och institutionernas kylinstallationer.

Kommunikationsenhed-i-butik_200pxTeknik bakom övervakning
Butikernas regulatorer är sammankopplade i ett buss-system vilket möjliggör för dem att kommunicera med AK-Centralen över ett säkert VPN-nätverk.

Vid en larmsituation i en butik skickas en larmsignal från butikens kylutrustning till AK-Centralen via kommunikationsenheten.

Fel eller larm
Vid kommunikationsfel eller en larmsituation så går en larmsignal i AK-Centralens alarmmjukvara. .

En alarmprocedur igångsätts av AK-Centralens operatörer för att försäkra om att den optimala temperaturkvaliteten upprätthålls.

Larmhantering

AK-Centralens operatörer försöker att avhjälpa orsaken till alarmet och i de situationer där det är nödvändigt med att tillkalla service till butiken, hanteras detta av AK-Centralen som förser servicepartner med all nödvändig data.
Därmed överförs ansvar för eventuella varuskador till servicepartnern som i sin tur har avtalat om att bistå med service i den aktuella butiken.

alarmhaandtering-dialog-med-butik
Kommunikationsenheter i butikerna skickar regelbundna signaler för att kontrollera anslutningen.

Kontakta AK-Centralen och hör hur vi kan hjälpa dig med installering av övervakning och alarmhantering i Er butik eller butikskedja.

Kontakt AK-Centralen

AK-Centralen övervakar varje år...

AK-CENTRALEN KRÄVER INGEN INVESTERING