Bakgrunden till AK-Centralen

historien-bag-ak-centralen

Den 1/7 1996 började AK-Centralens systerföretag, entreprenörsverksamhet Super Køl A/S, att övervaka och optimera de kunder som hade installerat Adap Kool@ och som var servicekunder hos Super Køl A/S.

Lågpriskedjan Fakta hade 2 år tidigare beslutat konvertera alla sina dåvarande cirka 250 butiker till Adap Kool@ och cirka 100 butiker var konverterade 1/7 1996.

År 2003 övervakade Super Køl A/S c:a 350 butiker.

Det fanns då många förfrågningar gällande övervakning och optimering från kunder och kedjor som inte var servicekunder hos Super Køl A/S.

I början av 2004 grundandes AK-Centralen A/S som erbjöd sina tjänster runt övervakning, styrning och optimering av kylinstallationer till hela den danska dagligvaruhandeln.

Innan slutet av 2004 var redan c:a 500 abonnenter och 6 personer tillknutna AK-Centralen A/S som hade en öppettid på cirka 90 timmar i veckan.

Från 2005 till 2010 utvidgades verksamheten löpande så att den31/12/2014 omfattade cirka 900 abonnenter och 10 heltidsoperatörer. Öppettiderna var utvidgade till cirka 120 timmar i veckan.

Den 1/10 2013 blev AK-Centralen AB i Sverige etablerat som ett dotterbolag till AK-Centralen i Danmark.

Den 1/1 2014 har AK-Centralen DK över 1500 danska stormarknader som kunder och centralen i Danmark har 16 operatörer anställda. Öppettiderna är dygnet om, året om (24/7 – 365).

Den 1/3 2014 uppstartades den första alarmbehandlingen i Ak-Centralen AB Sverige, mot bakgrund av ingått kedjeavtal med Netto Sverige.

AK-CENTRALEN ÄR SPECIALISTER I KYL OCH FRYS