Som ny abonnent hos AK-Centralen skall endast några få saker vara på plats för att vi ska kunna genomföra en framgångsrik optimering av den enskilda butiken.

  • Kylutrustning skall styras av Adap-Kool® eller liknande
  • Vi registrerar utrustning och placeringarna av sensorer (eventuell rekommendation om att flytta sensorerna)
  • Utrustningen måste kunna kommunicera utanför huset (vi rådgör)
  • Vi förser er med en styrenhet
  • Vi förser er med mandat
  • Vi inhämtar nödvändig information
  • Kontrakt och prisavtal upprättas

AK-CENTRALEN ÄR INTELLIGENT STYRNING