AK-Centralens kunder uppnår följande fördelar

AK-Centralen kräver ingen investering

 • Om butiken har kommunikation utanför huset krävs ingen investering för att utnyttja AK-Centralens tjänster.
 • Via avancerade program och protokoll på AK-Centralen optimerar vi den utrustning kunden valt att köpa för styrning av KYL och FRYS.

AK-Centralen är en managementmodell

 • Vi arbetar på kundens mandat med driftsoptimering (service och energi) av kyl och frys.
 • Vi levererar rapporter som ger överblick och som bygger på kunskap och inte på tro.
 • Vi tar ansvar för alla avtalade händelser (larm) och följer upp via analyser.

AK-Centralen är kvalitetssäkring

 • Vi säkrar den riktiga och nödvändiga insatsen för att uppfylla den fastställda temperaturkvaliteten.

AK-Centralen ska ses som en intäkt – inte som en utgift!

 • Vi säkrar att det inte tillkommer kostnader för service för händelser som kan hanteras utan tekniker.
  Vi sparar servicebesök.
 • Via styrenhet säkrar vi att alla parametrar i kedjans kyl- och frysanläggningar går optimalt och i enlighet med avtalet. Vi hjälper till med att ställa in parametrarna för energioptimering.
  Vi sparar energi.
 • Via säkring av temperaturkvalitet och procedurer försäkrar vi mot krascher och avvisningar.
  Vi reducerar varusvinn.
Som utgångspunkt krävs det ingen investering från kunden
för att kunna nyttja AK-Centralens tjänster.


Temperaturkvalitet

Konstant övervakning och snabb reaktion säkrar korrekta temperaturer dygnet om. Kylvarornas kvalitet hålls konstant på topp liksom kundtillfredsställelsen.
Läs mer om temperaturkvalitet.

Optimering

Stora besparingar uppnås vid optimala temperaturer i olika kyldelar, liksom varusvinn minimeras vid konstant övervakning – vilket kan dokumenteras!
Läs mer om besparingar vid optimering av butiken.

temperaturkvalitet
206000

sensorer övervakas 24/7 året runt

optimeret-butik
26

MW sparas årligen


AK-CENTRALEN ÄR EN HELPDESK